Евро Проекти Родопски килим" АД

14.07.2020 г.

На 14.07.2020 г. „РОДОПСКИ КИЛИМ“ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-3444-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Изтеглете целия текст в .doc формат